skip to Main Content
To Nye Patologer På Laboratoriet I Oslo

To nye patologer på laboratoriet i Oslo

Vi opplever økende etterspørsel etter histopatologisk analyse, og som en følge av økt satsing på denne tjenesten har vi ansatt Marta Alarcon og Liv Østevik som nye patologer. Begge er veterinærutdannet med bred erfaring innen histopatologisk diagnostikk.

Marta har i tillegg Mastergrad innen fiskehelse fra Veterinærhøgskolen NMBU, mens Liv har europeisk spesialistutdannelse i veterinærpatologi (dipl. ECVP) fra samme sted.

Marta og Liv vil inngå i vår gruppe på fem veterinære1919 histopatologer. Begge vil ha kontorsted på Skøyen i Oslo.

Back To Top