skip to Main Content

To nye medarbeidere

Ida Torp Jacobsen er  bioingeniør stasjonert på vårt Oslo-kontor. Hun vil i hovedsak jobbe med  PCR-analyse av prøver for diagnostikk, screening og forskningsprosjekter. Hun er utdannet ved Høgskolen på Vestlandet og har tidligere erfaring med realtime-PCR og PCR-diagnostikk.

Caroline Piercey Åkesson er veterinær, erfaren histopatolog og hun begynner hos oss i oktober med arbeidsted i Oslo. Caroline ble uteksaminert fra det svenske landbruksuniversitetet (SLU) i 1997. Hun har mange års erfaring med anatomi og patologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet (VI) der hun jobbet primært med diagnostisk patologi på husdyr og forskning innen tarmimmunologi og prionproteiner.

Velkommen til Ida og Caroline!

Back To Top