skip to Main Content

Tjenester

PCR

PCR brukes til å amplifisere (lage mange kopier av) arvestoffer fra organismer. Det er en svært følsom og effektiv metode for å påvise eller utelukke tilstedeværelsen av spesifikke infeksiøse agens. Informasjonen fra PCR er viktig for tidlig varsel om mulige sykdomsutfordringer eller som bekreftelse av sykdomsdiagnoser i kombinasjon med histologi. PCR-prøvene er i tillegg viktige for differensiering mellom ulike varianter av patogenene. PCR-resultater gir informasjon om smittestatus, men forteller deg ikke om fisken har utviklet sykdom. På grunn av den høye følsomheten er PCR spesielt godt egnet til tidlig deteksjon av patogener som potensielt kan gi sykdom.

Histopatologi

Patologi er læren om endringer i vev og organer forårsaket av sykdom. I histopatologi vurderes tynne snitt av relevante vev i mikroskop. Våre erfarne histopatologer kan ved en slik vurdering gi deg informasjon om grad av sykdomsforandringer og alder av vevskadene. Vurdering av organ- og vevsforandringene vil også være viktig for å bedømme status /funksjonsnivå for de ulike organene, om fisken har nedsatt toleranse for påkjenninger og mulighetene for heling av skadene. I mange tilfeller vil histopatologisk undersøkelse også kunne gi en god pekepinn på årsaken til sykdomsforandringene.

Bakteriologi

Bakteriologisk undersøkelse innebærer dyrking av bakterier fra ferskt eller frosset prøvemateriale. I motsetning til PCR, der en kun kan påvise de patogenene en spesifikt tester for, kan en ved bakteriologisk undersøkelse avdekke alle bakterier som vokser under standardiserte vilkår i laboratoriet. For identifisering, benytter vi oss av en kombinasjon av klassiske analyser og sekvensering av deler av bakteriearvestoffene. Disse sekvensene sammenlignes med databaser over kjente bakteriesekvenser for nøyaktig artsbestemmelse.

Back To Top