skip to Main Content

John McDougall

Kvalitet- og driftsansvarlig
John McDougall

John er ansvarlig for kvalitet, anlegg og lab drift, og IT. Blant andre aktiviteter, John  har ansvar for ISO 17025 akkreditering. Han har en enorm mengde erfaring i bransjen, inkludert 10 år som direktør for drift og kvalitet av en kreftforskning og utviklings selskapet og 10 år som prosjektleder og seniorforsker i et farmasøytisk selskap. John har en doktorgrad i molekylær biologi fra Guelph, Canada.

Telefon: 21 62 49 73
E-post: john.mcdougall@fishvetgroup.com
Back To Top