skip to Main Content

Histopatologi

Om histologi

Patologi er læren om endringer i vev og organer forårsaket av sykdom.  Ved histopatologisk undersøkelse vurderes tynne snitt av relevante vev i mikroskop. Våre erfarne histopatologer kan ved en slik vurdering gi deg informasjon om grad av sykdomsforandringer og alder av vevskadene. Gradering av organ- og vevsforandringer er også viktig for å bedømme status /funksjonsnivå for de ulike organene, om fisken har nedsatt toleranse for påkjenninger og mulighetene for heling av skadene. Patologene vil i mange tilfeller også kunne antyde hva som er mest sannsynlig årsak til forandringene som blir påvist.

Vårt histopatologiteam er koblet til Fish Vet Groups globale nettverk av patologer via Aperio® digitale histopatologiteknologi. Alle våre patologer har dermed muligheten til umiddelbart å dele patologiprøver og rådføre seg med de andre ekspertene i nettverket.

Kvaliteten på prøvesvarene er avhengig av kvaliteten på prøvene, hvor godt de prepareres i laboratoriet og erfaringen til histopatologene. Vi har svært erfarne teknikere og patologer og vi veileder deg gjerne i prøvetakningen om du skulle ønske det.

ij2vlkzc

Våre analyser

Rask og nøyaktig histopatologi er et viktig verktøy for diagnostikk av sykdommer hos fisk og andre akvatiske arter. Vår standard svartid er fem virkedager, men det er også mulig å velge svartider på tre virkedager eller 24 timer.

Du kan bestille vår histologitjeneste alene, eller i kombinasjon med PCR og bakteriologi.

For mer informasjon og priser, vennligst kontakt oss ved å enten ringe 21 62 49 80, eller send en e-post til post.fvgno@fishvetgroup.com.

Organpakke

Organpakke, fem fisk Opptil 8 preparater fra opptil 5 fisk
Organpakke, én fisk Opptil 8 preparater fra samme fisk
Organpakke, stor, fem fisk 9-10 preparater fra opptil 5 fisk
Organpakke, stor, én fisk 9-10 preparater fra samme fisk

Enkeltorganer i samleprøve

Gjeller, stor fisk Prises per 10 preparater
Gjeller, settefisk Prises per 10 preparater
Pseudobrankier Prises per 10 preparater
Andre organer Prises per 10 preparater

Annet

Ett organ Enkeltpreparat i separat innsendelse
Hel yngel Prises per 10 yngel < 3cm eller opptil 25 yngel < 1cm
Spesialfarginger Prises per snitt (faktureres ikke med mindre det er bestilt av kunde)
Immunhistokjemi Prises per antistoff (1-2 parafinblokker)
Konsultasjon patolog Prises per time

For mer informasjon om sykdommer, se vår Faktaark side, under Kunnskap.

Levering av histologiresultater

 • 5 virkedager – Rapporten vil bli levert innen 5 virkedager etter at vi har mottatt prøvene.
 • 3 virkedager – Rapporten vil bli levert innen 3 virkedager etter at vi har mottatt prøvene. Tjenesten innebærer et tillegg på 100% av ordinær pris.
 • 24-timers levering (hasteanalyse) – Rapporten vil bli levert innen 24 timer etter at vi har mottatt prøvene. Tjenesten innebærer et tillegg på 400% i forhold til ordinær pris og må avtales på forhånd for å sikre at relevant personell er tilgjengelig.

Prøveantall utover det som er gitt under regnes som prosjekter, og svartid må avtales med Fish Vet Group Norge. Vi vil i alle tilfeller gjøre vårt beste for at dere får et raskt svar.

 • 3- og 5-dagers prøver:
  • Organpakke fra inntil 20 fisk
  • Inntil 30 gjellepreparater/enkeltorganer
 • 24-timer prøver/hasteprøver (skal alltid forhåndsavtales):
  • Normalt organpakker fra inntil 10 fisk eller 20 gjellepreparater/enkeltorganer. Spør oss ved andre behov.

Analyseoppdrag hvor innsender ønsker systematisk evaluering av vev/organer utover vanlig sykdomsdiagnostikk regnes også som prosjekt og forhåndsavtales med Fish Vet Group Norge.

Bestill histologitjenester

Last ned og fyll ut et bestillingsskjema nedenfor, og send en utskrevet versjon sammen med prøvene.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ringe oss på 21 62 49 80 eller send e-post til post.fvgno@fishvetgroup.com og vi vil hjelpe deg.

For budlevering, er adressen:

Fish Vet Group Norge AS
Hoffsveien 21-23
0275 Oslo, Norge

For vanlig post, er adressen:

Fish Vet Group Norge AS
Pb. 1012 Hoff
0218 Oslo, Norge

Du får bekreftelse per e-post når prøvene ankommer vårt laboratorium. Automatisk sporing av prøvene starter når prøvene ankommer oss. Vi anbefaler at prøvene sendes med bud for å unngå forsinkelse i levering av prøvematerialet.

Back To Top