skip to Main Content

Fish Vet Group Norge leder prosjekt for å øke kunnskap om gjellehelse hos oppdrettslaks

Etter en utlysning på ‘kunnskap og verktøy som kan forebygge dødelighet og velferdsutfordringer forbundet med nedsatt gjellehelse og gjellelidelser hos oppdrettet laksefisk’ har FHF gitt tilslutning til et samarbeidsprosjekt mellom Fish Vet Group Norge og Irland, Marine Harvest og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Prosjektet “Risikofaktorer, indikatorer og strategisk håndtering av gjellelidelser hos atlantisk laks” ledes av Fish Vet Group Norge med prosjektleder Marta Alarcón i spissen.

Bilde: Deler av prosjektgruppen. Fra venstre til høyre: Benedicte Simensen (Marine Harvest), Marianne Kraugerud, Hege Hellberg, Liv Østevik, Marta Alarcón (all FVGN) og Farah Manji (Marine Harvest).

Dette prosjektet har som formål å finne risikofaktorer og indikatorer som kan føre til en strategisk håndtering av gjellelidelser hos laks, både gjennom forebygging og gjennom å minimere konsekvensene av redusert gjellehelse når sykdom først har oppstått.I dette prosjektet skal det spesifikt studeres hvilke effekter ulike nottyper, notvasking og ikke-medikamentelle metoder for avlusning har på gjellehelsen. Ved å studere gjellehelsen og utviklingen av denne helt fra smoltstadiet, er formålet også å identifisere indikatorer som kan brukes på merdkanten for å kartlegge redusert gjellehelse og vurdere behovet for tiltak. I tillegg vil det undersøkes vannprøver fra oppdrettsanlegg for forekomst av zoo- og phytoplankton for å finne ut om variasjon i planktonnivå har sammenheng med gjellehelsen til laksen.

Kunnskapen kan brukes av næringen som grunnlag når det skal ta avgjørelser om hvilken behandling og belastning fisken kan tåle og planlegge tiltak deretter.

Prosjektet er allerede i full gang og skal fullføres i løpet av sommer/høst 2021.

 

Back To Top