skip to Main Content
Du Kan Sette Prøver På Hold!

Du kan sette prøver på hold!

 

Sende ulike prøvetyper i samme forsendelse, og velg selv hva som skal videre analyseres ut ifra første analysesvar.

Kombinasjonene av histologi / PCR og histologi / bakteriologi er sterke. Skal du få oversikt over smitte og sykdom er dette fornuftige metoder og kombinasjoner å velge. Dette er også viktig å tenke på når du tar prøver; det er være lurt å sikre seg et bredt prøveutvalg. I noen tilfeller kan det være fornuftig å starte med PCR eller histologi, eller deler av disse prøvene for å oppnå en priseffektiv og rask vurdering av prøvene. Du kan sende inn alle prøvene til oss, skrive på hva som skal kjøres og hva som skal settes på hold.  Disse vurderingene kan gjøres i samråd med våre patologer. Når det viser seg at du trenger flere analyser så har vi allerede prøvene slik at du slipper å start med ny en ny innsendelse og du får raskere svar.

Back To Top