skip to Main Content

Bestill histologi

Bestill histologi tjenester

Last ned og fyll ut et bestillingsskjema nedenfor, og send en utskrevet versjon sammen med prøvene.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ringe oss på 21 62 49 80 eller send e-post til post.fvgno@fishvetgroup.com og vi vil hjelpe deg.

For budlevering, er adressen:

Fish Vet Group Norge AS
Hoffsveien 21-23
0275 Oslo, Norge

For vanlig post, er adressen:

Fish Vet Group Norge AS
Pb. 1012 Hoff
0218 Oslo, Norge

Du får bekreftelse per e-post når prøvene ankommer vårt laboratorium. Automatisk sporing av prøvene starter når prøvene ankommer. Vi anbefaler at prøvene sendes med bud for å unngå forsinkelse i forbindelse med levering.

Prøvetakingsveiledning for histologi

Organpakke
● Vi anbefaler at det at det tas ut organprøver fra minst 5 fisk på formalin.
● Organer fra hvert individ legges i egen formalinbeholder.
● Merk beholder med individnummer og opplys på rekvisisjonen hvilke organer som sendes fra hvert individ.
● Fra hvert individ anbefaler vi at følgende preparater sendes inn: lever, blindsekker med pankreas, gjeller, hjerte,
nyre, milt. Fra marin fisk bør øye og hjerne inkluderes.
● Ved sentralnervøse symptomer, mistanke om VHS eller nodavirus bør hjerne sendes inn.

Enkeltorganer i samleprøve
● Preparater fra flere individer kan legges i samme formalinbeholder.

Generelt
● Volumet av formalin skal være minst 10 ganger det totale vevsvolumet.
● Bruk tett formalinbeholder stor nok til at vevsbiten(e) kan flyte fritt. Beholdere kan bestilles fra Fish Vet Group Norge.
● Ta ut skiveformede vevsbiter (0,4 cm x 1 cm x 1 cm) med plane snittflater der det er mulig, og minimer klemming av
vevsbitene med pinsett eller annet. Det er særlig viktig at hasteprøver ikke er for tykke, hud- og muskelpreparater
vanskelig å fiksere på kort tid.
● Ved makroskopiske lesjoner bør prøven tas ved overgang fra friskt vev til forandret vev.
● Hvis mekanisk avliving gir skade på relevant vev eller fisken er liten (< 4 cm), bør avliving skje med overdose av
bedøvelsesmiddel.
● Liten fisk / yngel avlives med overdose av bedøvelsesmiddel før fiksering.
o Yngel <5 mm tykk: Fikseres hel.
o Yngel >5 mm tykk: Fjern gjellelokk på én side og snitt i bukens midtlinje så fiksativet trenger inn i vevene.
● Øyepreparater trenger lengre fikseringstid og vil ikke kunne rapporteres som en ordinær del av hasteprøve /prioritert
prøve. Øyne som sendes inn som del av hasteprøve / prioritert prøve vil bli undersøkt tidligst tredje virkedag etter
mottak.
● Prøver oppbevares kjølig (ikke over romtemperatur) frem til forsendelse. Frysing vanskeligjør histopatologisk
undersøkelse.
● Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak.

Uttak av organer

Blindsekker med pankreas Vevsbiter (maks 0,4 cm x 1 cm x 1 cm).
Gjeller Gjellebue nummer to (større fisk: 2-3 cm av gjellebuen nedenfor vinkelen). Gjellevev er svært utsatt for
postmortelle forandringer (forråtnelse), og preparatene bør legges på formalin umiddelbart etter
avliving. For å sikre rask fiksering av hele preparatet er det best å vende formalinbeholderen (riste
forsiktig) umiddelbart etter at prøven er lagt i for å unngå sammenklistring av vev.
Hjerne Ved uttak av hjerne bør fisken avlives med overdose av bedøvelsesmiddel. Hos mindre fisk kløyves
hodet vertikalt litt til side for midten. Fiksér den største halvdelen med hjernen liggende i skallen. Hos
større fisk kan man dissekere ut hjerne og fiksere denne hel.
Hjerte Hele organet (for-, hjertekammer og bulbus arteriosus). Hos større fisk: Orienter hjertet med spissen
mot deg og bulbus fra deg og legg et vertikalsnitt gjennom for- og hjertekammer.
Hud / muskel Ta ut en loddrett skive på tvers av sidelinjen under ryggfinnen for å inkludere både rød og hvit muskulatur.
Lever Skiveformede vevsbiter (maks 0,4 cm x 1 cm x 1 cm).
Milt Vevsbiter (maks 0,4 cm x 1 cm x 1 cm).
Nyre Fikser hele organet eller en lengde på 1 cm fra midtnyren. Hos større fisk: Skjær ut en bit
på tvers av midtnyren slik at kapselen er med.
Øye Fikseres helt, og helst på ubufret 10 % formalin.

 Bestill prøvetakingsutstyr

Vi tilbyr våre kunder histologiglass leveres med formalin, og kommer i esker à 50 glass eller spesifisert antall. Vi kan sette sammen en prøvetakings pakke til deg, ta kontakt.

For prøvetaking til PCR tilbyr vi kundene våre svabere for ikke-dødelig prøvetaking av gjeller, samt rør fylt med RNAlater for uttak av vevsbiter.
Rør med RNAlater kommer i bokser á

 • 64 rør
 • 88 rør

Utstyret sendes med vanlig post med mindre annet er avtalt. Leveringstid er 4-7 virkedager.

Send oss en mail med navn, firmanavn, leveringsadresse (postboksadresse er ikke gyldig) og hva du ønsker til post.fvgno@fishvetgroup.com eller kontakt oss på telefon 21 62 49 80.

Vi sender ut prøvebeholdere med strekkoder. Disse kodene er knyttet til deg som kunde. Ved mottak av prøver og rekvisisjonsskjema, begynner vår automatisert sporing og du vil motta en bekreftelse på e-post. Dette er en del av vår kvalitetssikring og brukes for å sikre kvaliteten på prøvehåndtering og sporbarhet i analytisk arbeid.

Hvordan sende histologiprøver

Hvis du har en eksisterende avtale med referansenummer, vennligst før inn referansenummeret i det aktuelle feltet i skjemaet. Hvis du ikke har referansenummeret tilgjengelig, ring oss og vi vil hjelpe deg.

Med Bud:
Fish Vet Group
Benchmark Norway AS
Hoffsveien 21-23
0275 Oslo, Norge

Med Post:
Fish Vet Group
Benchmark Norway AS
Pb. 1012 Hoff
0218 Oslo, Norge

Anbefalt innsendelsesmåte for histologiprøver:

 • 24-timers prøver* – Ekspress – Over natten
 • 3-dagers prøver – Bedriftspakke eller raskere
 • 5-dagers prøver – Bedriftspakke

Vanlig post er også mulig.

*Må forhåndavtales. Send gjerne sporingsnummer til e-post post.fvgno@fishvetgroup.com.

Pakking og frakt retningslinje

 • Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak. Bruk postadresse for vanlig postforsendelse og leveringsadresse for forsendelse med bud.
 • Prøver oppbevares kjølig frem til forsendelse. Frysing vanskeliggjør histopatologisk undersøkelse.
 • Unngå søl på emballasje/rekvisisjon.
 • Merk alle prøver godt og entydig. Merkingen skal også angis på rekvisisjonsskjemaet.
 • Alle prøver skal pakkes i tre lag emballasje:
  • En eller flere lekkasjesikre primærbeholdere (formalinglass). Bruk tett beholder stor nok til at vevsbiten(e) kan flyte fritt.
  • En lekkasjesikker sekundærbeholder (spesielt viktig ved flytende prøver)
  • En tilstrekkelig sterk ytteremballasje (polstret pose, stiv papp, isopor etc.)
  • Ved flytende prøver skal det også være rikelig med absorberende materiale mellom primær- og sekundær-emballasje
  • Se forøvrig Postverkets regler for forsendelse av biologisk materiale.
  • Pakken merkes: “BIOLOGISK STOFF KATEGORI B”

Levering av histologi resultater

 • 5 virkedager – Rapporten vil bli levert innen 6 virkedager etter at vi har mottatt prøvene.
 • 3 virkedager – Rapporten vil bli levert innen 3 virkedager etter at vi har mottatt prøvene. Tjenesten innebærer et tillegg på 100% av ordinær pris.
 • 24-timers levering (hasteanalyse) – Rapporten vil bli levert innen 24 timer etter at vi har mottatt prøvene. Dette gjelder alle ukedager, inkludert helg. Tjenesten må avtales på forhånd for å sikre at relevant personell er tilgjengelig.

Prøveantall utover det som er gitt under regnes som prosjekter, og svartid må avtales med Fish Vet Group Norge. Vi vil i alle tilfeller gjøre vårt beste for at dere får et raskt svar.

 • 3- og 5-dagers prøver:
  • Organpakke fra inntil 20 fisk
  • Inntil 30 gjellepreparater/enkeltorganer
 • 24-timer prøver/hasteprøver (skal alltid forhåndsavtales):
  • Normalt organpakker fra inntil 10 fisk eller 20 gjellepreparater / enkeltorganer. Spør oss ved andre behov.

Analyseoppdrag hvor innsender ønsker systematisk evaluering av vev / organer utover vanlig sykdomsdiagnostikk regnes også som prosjekt og forhåndsavtales med Fish Vet Group Norge.

Back To Top