skip to Main Content

Bakteriologi

Om bakteriologi

Bakteriologisk undersøkelse innebærer dyrking og identifisering av bakterier fra ferskt eller frosset prøvemateriale. Ved bakteriologisk undersøkelse kan man påvise alle bakterier som vokser under standardiserte vilkår i laboratoriet. For identifisering av bakterier benytter vi oss av en kombinasjon av innledende analyser og sekvensering av deler av arvestoffene. Disse sekvensene sammenlignes med databaser med kjente bakteriesekvenser for nøyaktig artsbestemmelse.

Vi tar imot både primærutstryk og sekundærutstryk. For å få mest mulig utbytte av bakteriologitjenesten anbefaler vi imidlertid å sende inn ferske primærutstryk fremfor sekundærutstryk. Ta gjerne kontakt om du ønsker veiledning eller se her for veiledning for uttak for bakteriologisk

undersøkelse.FVG-bacteriology-edit-660

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og priser per telefon (21 62 49 80) eller send e-post til post.fvgno@fishvetgroup.com.

Våre analyser

Renkulturer av fiskepatogener og mistenkte fiskepatogener går videre til følgende prosedyrer:

  • Identifisering med innledende analyser
  • Sekvensering med artsbestemmelse etter sammenligning med databasesekvenser, der det ansees som nødvendig for artsbestemmelse

Resistensbestemmelse gjøres på forespørsel.

Svartid er avhengig av bakterienes veksthastighet. Vi etterstreber en kort svartid og prøvesvar vil bli utsendt så snart analysene er klare.

Isolater av karakteriserte fiskebakterier som ansees som relevante i saken, lagres på vegne av våre kunder i vår biobank i minimum 3 år.

Du kan bestille vår bakteriologitjeneste alene, eller i kombinasjon med histologi og/eller PCR.

Du kan bestille vår bakteriologitjeneste alene, eller i kombinasjon med histologi og/eller PCR.

Levering av bakteriologiresultater

Leveringstid er avhengig av bakterienes veksthastighet. Vi etterstreber en kort leveringstid og rapport vil bli utsendt så snart analysesvarene foreligger.

Bestill bakteriologitjenester

Last ned og fyll ut et bestillingsskjema nedenfor, og send en utskrevet versjon sammen med prøvene.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ringe oss på 21 62 49 80 eller send e-post til post.fvgno@fishvetgroup.com og vi vil hjelpe deg.

Send prøvene med budlevering til :

Fish Vet Group Norge AS
Hoffsveien 21-23
0275 Oslo, Norge

Du får bekreftelse per e-post når prøvene ankommer vårt laboratorium. Automatisk sporing av prøvene starter når prøvene ankommer oss.

Back To Top