skip to Main Content
Vi Lagrer Dine Bakterieisolater

Vi lagrer dine bakterieisolater

Isolater, karakterisert ved Fish Vet Group Norge, som ansees som relevante, lagres i vår biobank i minimum 3 år. Biobanken er et tilbud til våre kunder; vi sår ut, kvalitetskontrollerer og videreformidler isolater etter deres ønsker.

Mer informasjon om våre bakteriologitjenester finner du på våre her.

Back To Top