Salmon Small Anatomy 7

Standard histologi organpakke økes til 8 preparater

Etter ønsker fra flere av våre kunder har vi nå økt vår standard histologi organpakke

fra 7 til 8 preparater. Vi håper at dette vil bidra til å gi dere som kunder en sikrere og bedre sykdomsoppklaring.