skip to Main Content

Vanessa Estensen

Administrasjon og regnskapsansvarlig
Vanessa Estensen

Vanessa ser etter at vi har en velfungerende drift i vårt selskap. Hun har ansvar for regnskap, lønn og finansiell rapportering samt andre administrative ansvarsområder. Hun er en erfaren administrator etter å ha vært i lignende roller i over 10 år. Vanessa har en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og en bachelorgrad i psykologi fra universitet i Sussex.

Telefon: 21 62 49 71
Mobile: 418 41 662
E-post: vanessa.estensen@fishvetgroup.com
Back To Top