skip to Main Content

Tanja Hogstad

Senior histologitekniker
Tanja Hogstad

Tanja er en del av histologiteamet som er ansvarlig for å ferdigstille et økende tilbud av analyser. Hun har lang erfaring med histologi, immunhistokjemi og en rekke andre laboratorieanalyser. Tanja er utdannet bioingeniør ved Høgskolen i Oslo og har i mange år jobbet med humanpatologi.

Telefon: 21 62 49 76
E-post: tanja.hogstad@fishvetgroup.com
Back To Top