skip to Main Content

Liv Østevik

Veterinær- og fiskepatolog
Liv Østevik

Liv er del av histopatologiteamet. Liv tok veterinærutdannelsen ved Norges veterinærhøgskole (NMBU) og har jobbet mange år med patologi og rutinediagnostikk på landdyr både på veterinærinstituttet og NMBU. Hun gjennomførte i 2015 spesialistkandidatutdannelsen i veterinærpatologi ved NMBU og bestod samme år eksamen nødvendig for å kalle seg europeisk spesialist (diplomat) i veterinærpatologi (DiplEVCP).

Telefon: + 47 21 62 49 86
E-post: liv.ostevik@fishvetgroup.com
Back To Top