skip to Main Content

Ida Torp Jacobsen

Bioingeniør
Ida Torp Jacobsen

Ida er en del av PCR-teamet og jobber med analyser av prøver for både diagnostikk og forskningsprosjekter. Hun er utdannet som bioingeniør ved Høgskolen på Vestlandet og har tidligere erfaring med real-time PCR og PCR-diagnostikk.

Telefon: 21 62 49 72
E-post: idatorp.jacobsen@fishvetgroup.com
Back To Top