skip to Main Content

Hanne Hadland

Bioingeniør
Hanne Hadland

Hanne er en del av histologi- og PCRteamet som er ansvarlig for å ferdigstille et økende tilbud av analyser. Hun har erfaring med histologi, makrobeskjæring av humane organ og andre laboratorieanalyser. Hanne er utdannet bioingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Telefon: 21 62 49 88
E-post: hanne.hadland@fishvetgroup.com
Back To Top