skip to Main Content

Caroline Piercey Åkesson

Veterinær patolog
Caroline Piercey Åkesson

Caroline er veterinær og erfaren histopatolog. Caroline ble uteksaminert fra Sveriges landbruksuniversitet (SLU) i 1997. Hun har mange års erfaring med anatomi og patologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet (VI) der hun jobbet primært med diagnostisk patologi på husdyr og forskning innen tarmimmunologi og prionproteiner.

Mobile: 41 68 96 41
E-post: caroline.akesson@fishvetgroup.com
Back To Top