skip to Main Content

Amalie Kristiansen

Bioingeniør
Amalie Kristiansen

Amalie er en del av histologi- og PCR-teamene som er ansvarlig for å preparere og analysere våre kunde- og prosjektprøver. Amalie er utdannet bioingeniør fra Høgskolen på Vestlandet avdeling Bergen og tidligere erfaring som patologiassisent.

Mobile: +47 21 62 49 82
E-post: amalie.kristiansen@fishvetgroup.com
Back To Top