Xl Sampling Equipment 1 1024×737

Postmottak på lørdager!

Fra førstkommende helg vil vi være tilstede for mottak av prøver på lørdager. Kontoret er bemannet mellom 09:00 og 14:00. Som før er vi også tilstede på andre tider når 24-timers prøver er forhåndsavtalt.