skip to Main Content
Planlegger Du Et Forsøk Med Fisk?

Planlegger du et forsøk med fisk?

Fish Vet Group Norge har solid erfaring med histopatologistøtte til både feltforsøk og forsøk i kontrollerte forhold. Vi tilbyr blant annet scoring av ulike typer av patologiske forandringer. I tillegg tilbyr vi PCR, bakteriologi og klinisk kjemi. Kontakt Fish Vet Group Norge og snakk med en av våre patologer allerede i planleggingsstadiet for veiledning om prøveuttak og analyser som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av forsøket.

Back To Top