skip to Main Content

Pankreassykdom (PD)

Pankreassykdom (pancreas disease, PD) er en virussykdom hos laks (Salmo salar L.) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) forårsaket av salmonid alfavirus (SAV). PD er en meldepliktig sykdom (liste 3) og påvisning medfører offentlige pålegg og restriksjoner.

 

Diagnostikk:

Fish Vet Group Norge anbefaler:

  • Real-Time PCR: For påvisning av SAV er hjertespiss best egnet. Metoden er godt egnet til screening for virus før klinisk PD kan påvises. Tidlig påvising av virus bidrar til å hindre smittespredning. PCR brukes også for bekreftelse av agens ved klinisk sykdom.
  • Histopatologi: Det beste materialet for påvisning av PD er fulle organsett/organpakker fra en eller flere fisk. Minimum er prøver fra hjerte, pankreas og muskel. Metoden brukes for å vurdere om fisken har utviklet sykdom og viser alder og omfang av vevsskader.

Se her for mer informasjon om prøvetaking for de ulike analysene vi tilbyr.

Generell informasjon:

  • PD ble først sett i Skottland på 1970-tallet og i Norge på 1980-tallet. I Norge var PD først begrenset til Hordaland, men sykdommen har spredd seg nordover og sørover til store deler av kysten.
  • Dødeligheten kan variere fra svært lav til nærmere 50 %. Nedsatt appetitt er ofte det første tegnet på sykdom, økt dødelighet kommer noen uker senere. Syk fisk kan ha avvikende svømmemønster og står i vannoverflaten. Typiske indre funn er tom mage og tarm; blødninger rundt blindsekkene kan også forekomme. Fisk som overlever kan bli såkalte «tapere», det vil si mager fisk med dårlig tilvekst og lav motstandskraft mot andre sykdommer.
  • Sykdommen har ofte et mildere forløp hos regnbueørret enn hos laks.
  • PD smitter fra fisk til fisk og skyldes salmonid alfavirus (SAV) som tilhører familien Togaviridae. SAV forekommer i flere subtyper (1-6). SAV 3 var lenge den eneste subtypen som ble påvist ved PD i Norge, men i 2011 ble en marin variant av SAV 2 påvist hos laks i Midt-Norge. Marin SAV 2 er foreløpig ikke påvist ved PD hos regnbueørret.
  • Fisken kan være smittet og skille ut virus lenge før man ser sykdomstegn. Virus kan dermed spres ved flytting av tilsynelatende frisk, men smittet fisk. Screening av fiskegrupper før flytting er derfor viktig for å hindre smittespredning.
  • Ved PD blir eksokrine pankreas, som er den delen av bukspyttkjertelen som produserer fordøyelsesenzymer, ødelagt. Dette går ut over fiskens evne til å fordøye fôret og ta opp næringsstoffer. I senere stadier av sykdommen ser man degenerasjon, nekrose (celledød) og betennelse i hjerte- og skjelettmuskulatur. I skjelettmuskulaturen er skadene mest utbredt i rød muskel.
  • Store, kroniske skader i hjertemuskulaturen fører til sirkulasjonssvikt og gjør at fisken tåler håndtering og annet stress dårlig.
  • Skadene i hjerte og muskel er svært like de man finner ved hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB).

Bilder pankreassykdom (PD)

1.Normal pankreas –intakte eksokrine celler, omgitt av fettvev
1. Normal pankreas –intakte eksokrine celler, omgitt av fettvev

2.Pankreas PD -tap av eksokrint pankreasvev
2. Pankreas PD -tap av eksokrint pankreasvev

3.Normalt hjerte -intakt myokard (hjertemuskulatur)
3. Normalt hjerte -intakt myokard (hjertemuskulatur)

4.Hjerte PD -nekrose og betennelse i myokard
4. Hjerte PD -nekrose og betennelse i myokard

5.Normal muskel –intakt rød (mørk) skjelettmuskulatur
5. Normal muskel –intakt rød (mørk) skjelettmuskulatur

6.Muskel PD -kroniske forandringer i rød (mørk) skjelettmuskulatur med svinn av muskelfibre, betennelse og fibrose (økt mengde bindevev)
6. Muskel PD -kroniske forandringer i rød (mørk) skjelettmuskulatur med svinn av muskelfibre, betennelse og fibrose (økt mengde bindevev)

Referanser/kilder:

OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals http://www.oie.int/international-standard-setting/aquatic-manual/access-online/

Hjortaas, M. J., B. Bang Jensen, T. Taksdal, A. B. Olsen, A. Lillehaug, E. Trettenes and H. Sindre (2015). “Genetic characterization of salmonid alphavirus in Norway.” J Fish Dis.

McLoughlin, M. F. and D. A. Graham (2007). “Alphavirus infections in salmonids – a review.” Journal of Fish Diseases 30(9): 511-531.

Taksdal, T., A. B. Olsen, I. Bjerkås, M. J. Hjortaas, B. H. Dannevig, D. A. Graham and M. F. McLoughlin (2007). “Pancreas disease in farmed Atlantic salmon, Salmo salar L., and rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), in Norway.” Journal of Fish Diseases 30(9): 545-558.

Back To Top