skip to Main Content
Ny PCR-analyse: PRV

Ny PCR-analyse: PRV

Fish Vet Group tilbyr nå også PRV (piscint reovirus) i sitt panel av PCR-analyser.

PRV er satt i sammenheng med HSMB (hjerte- og skjelettmuskelbetennelse), men viruset kan også forekomme uten at fisken har HSMB. Det er derfor i tillegg nødvendig med histologiske undersøkelser for å stille diagnosen HSMB.

Betennelsesforandringer i hjerte og muskulatur forekommer også ved PD (pankreassykdom) og ved CMS (kardimyopatisyndrom) ser man hjerteforandringer. Se faktaark om HSMB og CMS

Disse sykdommene kan forekomme samtidig eller i løpet av samme produksjonssyklus på en lokalitet. Samlede analyser med PCR og histologi fra de samme fiskene vil gi mulighet til å stille sikre diagnoser.

Back To Top