Pcr Rack 2

Ny PCR-analyse: Branchimonas

Fish Vet Group tilbyr nå Branchiomonas cysticola i sitt panel av PCR-analyser.

For en oversikt over våre PCR-analyser se her.