skip to Main Content

Laboratoriefisk

Om laboratoriefisktjenester

Fish Vet Group er verdensledende innen laboratoriediagnostikk for akvakultursektoren. Vårt toppmoderne laboratorium på Skøyen i Oslo tilbyr også diagnostikktjenester for sebrafisk, medaka og annen laboratoriefisk.

 • Helseovervåkning: Siden sykdomsfri fisk er essensielt for å generere pålitelige,  reproduserbare resultater i forskningen tilbyr vi pakker for helseovervåkning for de fleste arter av forsøksfisk.
 • Sykdomsutredning: Et hvert sykdomsutbrudd i en forsøksfasilitet for fisk kan både kompromittere et forsøk og det kan raskt få større konsekvenser når det sprer seg til andre forsøk eller avlsfisk. En rask og presis diagnose er viktig i arbeidet for å sikre pågående forsøk og genetisk verdifulle stammer. Som standard besvarer vi prøver innenfor maksimalt 6 virkedager, men vi tilbyr også svartider på 3 dager og 24 timer (må avtales på forhånd) når det er behov for det.
 • Forsøksprosjekter: Vi støtter forsknings- og utviklingsprosjekter med histopatologiske analyser. Typen analyse og evt. kvantifiseringer avtales for hvert forsøk.

2014-09-Zebrafish-780

Våre analyser

Histopatologi:

Vi tilbyr histopatologi for forskningsprosjekter, helseovervåkning og sykdomsoppklaring. Vi støtter blant annet toksisitetsstudier og fenotyping. Vår lab har et godt utvalg av histokjemiske farger. Våre patologer har lang erfaring med fiskepatologi og flere er diplomater ved European College of Veterinary Pathologists. Vi digitaliserer alle histologiprøver før de leses og vi kan derfor konsultere fortløpende med vårt store internasjonale patologteam i Fish Vet Group. Vi kan også tilby bilder av svært høy kvalitet som også er godt egnet til publikasjoner.

Zebrafish website figure 2

PCR:

Vi kan tilby følgende validerte analyser:

Pseudoloma neurophilia

Mycobacterium multiplex assay (M. marinum, chelonae, hemophilum, pelegrium, abscessus and fortuitum)

Levering av resultater

 • 5 virkedager – Rapporten vil bli levert innen 5 virkedager etter at vi har mottatt prøvene.
 • 3 virkedager (bare histologi) – Rapporten vil bli levert innen 3 virkedager etter at vi har mottatt prøvene. Tjenesten innebærer et tillegg på 100% av ordinær pris.
 • 24-timers levering (hasteanalyse) – Rapporten vil bli levert innen 24 timer etter at vi har mottatt prøvene. Dette gjelder alle ukedager, inkludert helg. Tjenesten og må avtales på forhånd og gir et tillegg på 300% i forhold til ordinær pris..

Prøveantall utover det som er gitt under regnes som prosjekter, og svartid må avtales med Fish Vet Group Norge. Vi vil i alle tilfeller gjøre vårt beste for at dere får et raskt svar.

 • 3- og 5-dagers prøver:
  • Organpakke fra inntil 20 fisk
  • Inntil 30 gjellepreparater/enkeltorganer
 • 24-timer prøver/hasteprøver (skal alltid forhåndsavtales):
  • Normalt organpakker fra inntil 10 fisk eller 20 gjellepreparater / enkeltorganer. Spør oss ved andre behov.

Analyseoppdrag hvor innsender ønsker systematisk evaluering av vev / organer utover vanlig sykdomsdiagnostikk regnes også som prosjekt og forhåndsavtales med Fish Vet Group Norge.

Bestill analyser

Last ned og fyll ut et bestillingsskjema nedenfor, og send en printet versjon sammen med prøvene.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ringe oss på 21 62 49 80 eller send e-post til post.fvgno@fishvetgroup.com og vi vil være i stand til å hjelpe.

For budlevering, er adressen:

Fish Vet Group
Benchmark Norway AS
Hoffsveien 21-23
0275 Oslo, Norge

For vanlig post, er adressen:

Fish Vet Group
Benchmark Norway AS
Pb. 1012 Hoff
0218 Oslo, Norge

Når prøver og bestillingsskjemaer kommer til vårt laboratorium, vil en bekreftelse bli sendt til deg på e-post.

Dette er da vår automatisk sporing av prøvene begynner. Dette er en del av vår kvalitetssikring og bidra til høy kvalitet prøvehåndtering og sporbarhet under analysen. Vi anbefaler å sende prøvene med bud for å unngå forsinkelse i forbindelse med transport av prøvene.

Hvordan ta og sende prøver

Histologi

Prøvetakingsveildning:

 • Åpne opp buken forsiktig med skalpell og skjær bort gjellelokket på den ene siden.
 • Legg hele fisken rett i formalin. Dette må skje raskt etter avliving for å sikre god fiksering og dermed god kvalitet på videre analyse. Volumet av formalin skal ikke være mindre enn 10x volumet av vev.
 • Fyll i bestillingsskjema og merk beholderne tilsvarende. Inkluder bestillingskjema i pakken sammen med prøvene. Bruk lekkasjesikre formalinbeholdere og pass på at prøven ikke fryser. Ferdig formalinfylte beholdere kan bestilles fra Fish Vet Group Norge her.

Hvordan sende prøver:

Hvis du har en eksisterende avtale med referansenummer, vennligst før inn referansenummeret i det aktuelle feltet i skjemaet. Hvis du ikke har referansenummeret tilgjengelig, ring oss og vi vil hjelpe deg.

Med Bud:
Fish Vet Group
Benchmark Norway AS
Hoffsveien 21-23
0275 Oslo, Norge

Med Post:
Fish Vet Group
Benchmark Norway AS
Pb. 1012 Hoff
0218 Oslo, Norge

Anbefalt innsendelsesmåte for histologiprøver:

 • 24-timers prøver – Ekspress – Over natten
 • 3-dagers prøver – Bedriftspakke eller raskere
 • 5-dagers prøver – Bedriftspakke

Vanlig post er også mulig.

 • Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak. Bruk postadresse for vanlig postforsendelse og leveringsadresse for forsendelse med bud.
 • Prøver oppbevares kjølig frem til forsendelse. Frysing vanskeliggjør histopatologisk undersøkelse.
 • Unngå søl på emballasje/rekvisisjon.
 • Merk alle prøver godt og entydig. Merkingen skal også angis på rekvisisjonsskjemaet.

Alle prøver skal pakkes i tre lag emballasje:

 • En eller flere lekkasjesikre primærbeholdere (formalinglass). Bruk tett beholder stor nok til at vevsbiten(e) kan flyte fritt.
 • En lekkasjesikker sekundærbeholder (spesielt viktig ved flytende prøver)
 • En tilstrekkelig sterk ytteremballasje (polstret pose, stiv papp, isopor etc.)
 • Ved flytende prøver skal det også være rikelig med absorberende materiale mellom primær- og sekundær-emballasje
 • Se forøvrig Postverkets regler for forsendelse av biologisk materiale.
 • Pakken merkes: «BIOLOGISK STOFF KATEGORI B»
Back To Top