skip to Main Content
Klinisk Kjemi I Prosjekter

Klinisk kjemi i prosjekter

Vi starter i dag på vårt første samarbeidsprosjekt basert på klinisk kjemi. Vi har allerede histologi og PCR resultater og tror at sammenstillingen av histologi, klinisk kjemi og PCR håper vi ytterligere styrke dataene fra forsøk på f.eks PD. Det er i dag stor interesse for både avl, fôr, vaksiner og mer der ….

Back To Top