skip to Main Content

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB)

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (heart and skeletal muscle inflammation, HSMI) er en sykdom hos laks (Salmo salar L.) som er assosiert med piscint reovirus (PRV). PRV forekommer også hos fisk uten sykdomsforandringer, så viruspåvisning uten histologi gir ikke en sikker diagnose.

Diagnostikk:

Fish Vet Group Norge anbefaler:

  • Histopatologi: Det beste materialet for påvisning av HSMB er prøver fra hjerte, pankreas, lever, nyre, milt og muskel (organsett/organpakker) fra en eller flere fisk.
  • Real-Time PCR: For en optimal PRV-analyse, bør prøver tas fra hjerte og nyre.

Se her for mer informasjon om prøvetaking for de ulike analysene vi tilbyr.

Generell informasjon:

  • HSMB ble oppdaget i slutten av 1990-årene og er mest vanlig hos matfisk, men sykdomsutbrudd er også sett i settefiskanlegg. HSMB forekommer langs hele kysten.
  • Dødeligheten kan variere fra svært lav til betydelig. Syk fisk er som regel sløv, «henger på noten» og spiser dårlig. Tegn på sykdom inkluderer blekt hjerte, blek lever og væske i bukhulen.
  • HSMB smitter fra fisk til fisk og er assosiert med et orthoreovirus (PRV). PRV tilhører familien Reoviridae og er funnet hos vill laks og flere andre fiskearter. Sykdommen HSMB er hittil bare sett hos atlantisk laks i oppdrett. Viruset formerer seg bl.a. i røde blodlegemer.
  • De mest typiske skadene hos fisk med HSMB er degenerasjon og betennelse i hjerte- og skjelettmuskulatur, men man kan også ofte finne nekrose (celledød) i lever. Graden av hjerte- og muskelskader varierer, men man ser ofte betennelse i alle deler av hjertet, såkalt pankarditt. I skjelettmuskulaturen er skadene mest utbredt i rød muskel.
  • Store, kroniske skader i hjertemuskulaturen fører til sirkulasjonssvikt og gjør at fisken tåler håndtering og annet stress dårlig.
  • Skadene i hjerte og muskel er svært like de man finner ved pankreassykdom (PD), men ved HSMB er pankreas ikke skadet. For å skille mellom disse sykdommene er det viktig å inkludere pankreas i prøvematerialet for histopatologi.

Bilder av hjerte- og skjelettmuskelbetennelse

Normalt hjerte. Normal hjertemuskulatur
Normalt hjerte. Normal hjertemuskulatur

Hjerte HSMB. Betennelse i hjertemuskel og -hinne
Hjerte HSMB. Betennelse i hjertemuskel og -hinne

Normal muskel. Normal rød muskel
Normal muskel. Normal rød muskel

Muskel HSMB. Degenerasjon og betennelse i rød muskel
Muskel HSMB. Degenerasjon og betennelse i rød muskel

Referanser/kilder:

Finstad, O. W., M. K. Dahle, T. H. Lindholm, I. B. Nyman, M. Lovoll, C. Wallace, C. M. Olsen, A. K. Storset and E. Rimstad (2014). “Piscine orthoreovirus (PRV) infects Atlantic salmon erythrocytes.” Vet Res 45: 35.

Kibenge, M. J., T. Iwamoto, Y. Wang, A. Morton, M. G. Godoy and F. S. Kibenge (2013). “Whole-genome analysis of piscine reovirus (PRV) shows PRV represents a new genus in family Reoviridae and its genome segment S1 sequences group it into two separate sub-genotypes.” Virol J 10: 230.

Kongtorp, R. T., T. Taksdal and A. Lyngoy (2004). “Pathology of heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) in farmed Atlantic salmon Salmo salar.” Dis Aquat Organ 59(3): 217-224.

Back To Top