skip to Main Content

Hemoragisk smoltsyndrom (HSS)

Hemoragisk smoltsyndrom (HSS) eller hemoragisk diatese hos smolt er en sykdom hos laks (Salmo salar L.) med uklare årsaksforhold.

Diagnostikk:

Fish Vet Group Norge anbefaler:

  • Histopatologi: Det beste materialet for påvisning av HSS er formalinfikserte prøver av hjerte, pankreas, lever, nyre, milt og muskel fra én eller flere fisk. Prøver fra hjerte bør inkludere hjertekammer.
  • Real-Time PCR kan brukes for å utelukke andre viktige meldepliktige sykdommer som viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN).

Se her for mer informasjon om prøvetaking for de ulike analysene vi tilbyr.

Generell informasjon:

  • HSS ble beskrevet i 1998 basert på funn hos laks i Skottland.
  • Sykdommen gir blødninger og anemi (blodmangel) hos settefisken.
  • HSS forekommer oftest om våren i tilknytning til smoltifisering og påvises årlig i enkelte settefiskanlegg.
  • Syk fisk svimer og har ofte bleke gjeller. Ved obduksjon finnes bleke gjeller og punktblødninger i indre organer, muskulatur, fettvev og bukhinne.
  • Obduksjonsbildet ved hemoragisk smoltsyndrom likner det som finnes ved alvorlige virusseptikemier hos laksefisk som for eksempel viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN). VHS og IHN er meldepliktige/listeførte sykdommer.
  • Dødeligheten er stort sett lav.
  • Ved histopatologisk undersøkelse finner man ofte blødninger i fettvev, hjertemuskulatur og nyre. Blødning i nyre er ofte det mest fremtredende funnet.
  • Årsaken til sykdommer er uklar. Det er ikke påvist noe infeksiøst agens fra syk fisk, og syndromet antas ikke å være en infeksjonssykdom.

Bilder av hemoragisk smoltsyndrom (HSS)

Nyre med blødning
Nyre med blødning til enkelte utførselsrør for urin (tubuli). To av disse er markert med piler.

HSS_medPil
Hjerte med blødning (pil) i hjertemuskulaturen.

Referanser/kilder:

Rodger H. D. and, Richards R. H. (1998). “Haemorrhagic smolt syndrome: a severe anaemic condition in farmed salmon in Scotland” Veterinary Record 142:538-541

Back To Top