skip to Main Content

Bakteriell nyresyke (BKD)

Bakteriell nyresyke (bacterial kidney disease, BKD) er forårsaket av bakterien Renibacterium salmoninarum.

Diagnostikk:

FVG Norge anbefaler:

  • Real-Time PCR kombinert med histopatologi og immunhistokjemi er anbefalt metode for å påvise BKD.
  • PCR: For en optimal analyse, bør prøver tas fra hodenyre.
  • Histopatologi: For påvisning av BKD bør formalinfikserte prøver tas ut fra nyre, lever, milt, muskel/hud, pylorus/pankreas og hjerte (organsett/organpakker) hos fem fisk. salmoninarum kan sees i histologiske snitt med Gram- og PAS-farging og påvises ved immunhistokjemi.
  • Bakteriologi: bakterien vokser langsomt og krever spesialmedier. PCR og histopatologi er derfor bedre egnet til påvisning av BKD.

 

Se her (http://fredrikh5.sg-host.com/prøvetaking) for mer informasjon om prøvetaking for de ulike analysene vi tilbyr.

 

Generell informasjon:

  • R. salmoninarum er en liten, Gram-positiv, PAS-positiv, ubevegelig, kort stavbakterie som forårsaker sykdommen BKD primært hos laksefisk i både fersk- og saltvann. BKD forekommer globalt. Smitte kan skje både horisonalt eller vertikalt gjennom infisert rogn.
  • BKD har ofte et kronisk sykdomsforløp med lav dødelighet, men tidvis kan utbrudd med stor dødelighet forekomme, spesielt rett etter utsett. Symptomfrie fisk kan også være bærere av bakterien.
  • Ved klinisk undersøkelse finnes ofte blødninger ved finnebase og utstående øyne (exophthalmus).
  • Ved obduksjon er nyret ofte svullent med små hvite knuter. Ved spredning av infeksjonen, kan slike knuter også forekomme i milt, lever og hjerte. Ved utbrudd i ferskvann finnes ofte ascitesvæske i bukhulen.
  • Histopatologisk finnes nekroser og granulomatøs betennelse i nyre og eventuelt andre organer. Bakteriene sees ofte lettere ved bruk av spesialfarginger som Gram og PAS, og finnes både intracellulært i makrofager og stedvis ekstracellulært.
  • BKD er en meldepliktig sykdom (liste-3).

Bilder av bakteriell nyresyke (BKD)

Normalt nyre
Normalt nyre

Nyre med granulomatos betennelse og nekrose
Nyre med granulomatos betennelse og nekrose

Granulom i nyre positiv reaksjon gir mørkerød farge
Granulom i nyre positiv reaksjon gir mørkerød farge

Referanser/kilder:

Evensen O., Dale O.B., Nilsen A. (1994) Immunohistochemical identification of Renibacterum salmoninarum by monoclonal antibodies in paraffin-embedded tissues of Atlantic salmon (Salmo salar L.), using paired immunoenzyme and paired immunofluorescence techniques. J Vet Diagn Invest Jan; 6(1): 48-55

 

Roberts R.J. (2012) Fish pathology 4th edition 373-375

 

Chase D.M., Elliott D.G & Pascho R.J.(2006) Detection and quantification of Renibacterium salmoninarum DNA in salmonid tissues by real-time quantitative polymerase chain reaction analysis. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 18,375–380

 

 

Back To Top