skip to Main Content

Atypisk furunkulose hos rensefisk

Atypisk furunkulose (atypical furunculosis), er en infeksjon forårsaket av atypiske varianter av bakterien Aeromonas salmonicida som affiserer flere arter inkludert laks og rensefisk inkludert rognkjeks (Cyclopterus lumpus), berggylt (Labrus bergylta), grønngylt (Symphodus melops) og bergnebb (Ctenolabrus rupestris).

Diagnostikk:

Fish Vet Group Norge anbefaler:

  • Bakteriologi: For påvisning av atypisk salmonicida anbefales det å sende inn ferske primærutstryk på blodagar med NaCl fra hodenyre eller milt fra fem fisk. Hos Fish Vet Group Norge vil A-lags typing bli utført på påviste isolater av A. salmonicida.
  • Histopatologi: Det beste materialet for påvisning av infeksjon er organpakker fra fem fisk kombinert med bakteriologi og/eller PCR.

Se her for mer informasjon om prøvetaking for de ulike analysene vi tilbyr.

Generell informasjon:

  • A. salmonicida er en Gram-negative stavbakterie som forårsaker furunkulose hos flere arter i fersk- og sjøvann, inkludert rensefisk.
  • A. salmonicida kan deles inn i underarter der A. salmonicida ssp. salmonicida, som forårsaker klassisk furunkulose, betegnes som «typisk» Aeromonas salmonicida, mens øvrige underarter betegnes som atypiske. Klassisk furunkulose er en meldepliktig (liste 3) sykdom, mens atypisk furunkulose ikke er meldepliktig.
  • Nylig ble klassifisering av Aeromonas salmonicida etter sekvensanalyse av vapA (A-lags) genet utarbeidet. De fleste isolater av salmonicida isolert fra rensefisk tilhører A-lagstyper V og VI.
  • Sykdomstegn inkluderer redusert aktivitet og forøket dødelighet.
  • Ved obduksjon sees ofte økt pigmentering i huden og hvite knuter i flere indre organer.
  • Histologisk finnes ofte rikelig med tette hoper med korte stavbakterier i flere organer, blant annet nyre, milt, lever og gjellefilamenter. Det er som regel lite reaksjon rundt bakteriehopene, men nekrose forekommer.

Bilder atypisk furunkulose

Normal nyre hos rognkjeks
Normal nyre hos rognkjeks

Nyre fra rognkjeks med atypisk furunkulose viser multifokale tette hoper med korte stavbakterier. Det er nekrose rundt den største bakteriehopen (lang pil).

Referanser/kilder:

  • Gulla et al. (2016) Aeromonas salmonicida infection levels in pre- and post-stocked cleaner fish assessed by culture and an amended qPRC assay. Journal of Fish Diseases Jul; 39 (7): 867-77
  • Gulla et al. (2016) vapA (A-layer) typing differentiates Aeromonas salmonicida subspecies and identifies a number of previously undescribed subtypes. Journal of Fish Diseases Mar; 39 (3): 329-42
Back To Top