Faktaark

faktaark_pd_bilde_1

Pankreassykdom (PD)

Pankreassykdom (pancreas disease, PD) er en virussykdom hos laks (Salmo salar L.) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) forårsaket av salmonid alfavirus (SAV). PD er en meldepliktig sykdom (liste 3) og påvisning medfører offentlige pålegg og restriksjoner.

factsheet-atypical-furunculosis-kidney-normal

Atypisk furunkulose hos rensefisk

Atypisk furunkulose (atypical furunculosis), er en infeksjon forårsaket av atypiske varianter av bakterien Aeromonas salmonicida som affiserer flere arter inkludert laks og rensefisk inkludert rognkjeks (Cyclopterus lumpus), berggylt (Labrus bergylta), grønngylt (Symphodus melops) og bergnebb (Ctenolabrus rupestris).

HSS-235

Hemoragisk smoltsyndrom (HSS)

Hemoragisk smoltsyndrom (HSS) eller hemoragisk diatese hos laksesmolt er en sykdom hos laks (Salmo salar L.) med uklare årsaksforhold.

hsmb

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB)

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (heart and skeletal muscle inflammation, HSMI) er en sykdom hos laks (Salmo salar L.) som er assosiert med piscint reovirus (PRV). PRV forekommer også hos fisk uten sykdomsforandringer, så viruspåvisning uten histologi gir ikke en sikker diagnose.

hsmb

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB)

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (heart and skeletal muscle inflammation, HSMI) er en sykdom hos laks (Salmo salar L.) som er assosiert med piscint reovirus (PRV). PRV forekommer også hos fisk uten sykdomsforandringer, så viruspåvisning uten histologi gir ikke en sikker diagnose.

heart

Kardiomyopati­syndrom (CMS)

Kardiomyopatisyndrom (cardiomyopathy syndrome, CMS), eller «hjertesprekk», er en virussykdom hos laks (Salmo salar L.) forårsaket av piscint myokardittvirus (PMCV).

yersiniosis-1-235

Yersiniose

Yersiniose/rødmunnsyke (enteric redmouth disease, ERM), er forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri.    

nyre -235

Bakteriell nyresyke (BKD)

Bakteriell nyresyke (bacterial kidney disease, BKD) er forårsaket av bakterien Renibacterium salmoninarum.