skip to Main Content

Faktaark

Pankreassykdom (PD)

Pankreassykdom (pancreas disease, PD) er en virussykdom hos laks (Salmo salar L.) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) forårsaket av salmonid alfavirus (SAV). PD er en meldepliktig sykdom (liste 3) og påvisning medfører offentlige pålegg og restriksjoner.

Atypisk furunkulose hos rensefisk

Atypisk furunkulose (atypical furunculosis), er en infeksjon forårsaket av atypiske varianter av bakterien Aeromonas salmonicida som affiserer flere arter inkludert laks og rensefisk inkludert rognkjeks (Cyclopterus lumpus), berggylt (Labrus bergylta), grønngylt (Symphodus melops) og bergnebb (Ctenolabrus rupestris).

Hemoragisk smoltsyndrom (HSS)

Hemoragisk smoltsyndrom (HSS) eller hemoragisk diatese hos laksesmolt er en sykdom hos laks (Salmo salar L.) med uklare årsaksforhold.

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB)

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (heart and skeletal muscle inflammation, HSMI) er en sykdom hos laks (Salmo salar L.) som er assosiert med piscint reovirus (PRV). PRV forekommer også hos fisk uten sykdomsforandringer, så viruspåvisning uten histologi gir ikke en sikker diagnose.

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB)

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (heart and skeletal muscle inflammation, HSMI) er en sykdom hos laks (Salmo salar L.) som er assosiert med piscint reovirus (PRV). PRV forekommer også hos fisk uten sykdomsforandringer, så viruspåvisning uten histologi gir ikke en sikker diagnose.

Kardiomyopati­syndrom (CMS)

Kardiomyopatisyndrom (cardiomyopathy syndrome, CMS), eller «hjertesprekk», er en virussykdom hos laks (Salmo salar L.) forårsaket av piscint myokardittvirus (PMCV).

Yersiniose

Yersiniose/rødmunnsyke (enteric redmouth disease, ERM), er forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri.    

Bakteriell nyresyke (BKD)

Bakteriell nyresyke (bacterial kidney disease, BKD) er forårsaket av bakterien Renibacterium salmoninarum.

Back To Top