skip to Main Content

Bestill bakteriologi

Bestill bakteriologitjenester

Last ned og fyll ut et bestillingsskjema nedenfor, og send en utskrevet versjon sammen med prøvene.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ringe oss på 21 62 49 80 eller send e-post til post.fvgno@fishvetgroup.com og vi vil hjelpe deg.

For budlevering, er adressen:

Fish Vet Group Norge AS
Hoffsveien 21-23
0275 Oslo, Norge

Du får bekreftelse per e-post når prøvene ankommer vårt laboratorium. Automatisk sporing av prøvene starter når prøvene ankommer oss.

Hvordan ta bakteriologiprøver

Uttak av prøver til bakteriologisk undersøkelse:

Rutinene beskrevet her bør følges for at prøvene skal ha best mulig kvalitet for identifisering av bakterier.

Anbefalt utstyr for prøveuttak:                                                               

 • Agarskåler: blodskål og blodskål med NaCl. Dersom Flavobacterium sp. mistenkes, bør det i tillegg såes ut på Ordal skål. Dersom Tenacibaculum sp. mistenkes bør det i tillegg såes ut på marine agar. Kontakt oss for informasjon om leverandører av agarskåler.
 • Svabre: Transsystem Amies charchoal anbefales. Kontakt oss  for informasjon om leverandører av svabre.
 • Platinum podeøse (og evt. engangspodeøser av plast).
 • Saks og pinsett.
 • Skalpellblad og skalpellbladholder.
 • Gassbluss for fortløpende sterilisering av pinsett, skalpellblad og podenål/podeøse.
 • Underlag til disseksjon: benkepapir eller papptallerken.
 • Engangshansker.
 • Penn til merking av prøver (vann- og alkoholbestandig).
 • 70% alkohol eller 10% klor til desinfisering.
 • Frosne kjøleelementer .
 • Egnet emballasje for innsending av prøver.

Anbefalt prosedyre for prøveuttak:

 • Klargjøring av agarskåler:
  • Fjern kondens i lokket ved å slå lokket mot et flatt, rent papir.
  • Merk prøver tydelig og entydig med vann- og spritbestandig penn.
  • Skåler/svabre/organer/hel fisk skal merkes med ID, dato og organ.
  • Agarskåler skal merkes på bunnen (lokket kan falle av).
  • Før inn merkingen i rekvisisjonen.
 • Nyre:
  • Legg fisken med hodet til venstre.
  • Åpne fisken ved å fjerne kroppsveggen med sterilt skalpellblad eller saks.
  • Trekk bukorganene vekk fra svømmeblære. Fjern svømmeblære for å få tilgang til nyre.
  • Punkter hodenyre med glødende podeøse som føres inn et lite stykke. La podeøsen kjøle seg ned før den føres videre inn i vevet. Trekk podeøsen forsiktig ut for å unngå forurensning og inokuler agarskål.
 • Milt:
  • Disseker fisk som beskrevet over (nyre).
  • Punkter miltkapsel med glødende podeøse som føres inn et lite stykke. La podeøsen kjøle seg ned før den føres videre inn i vevet. Trekk podeøsen forsiktig ut og inokuler agarskål.
 • Sår i hud:
  • Før en steril podeøse inn under huden i kanten på såret.
  • Trekk forsiktig ut og inokuler agarskål.
 • Småfisk eller yngel:
  • Hold fisk med pinsett med ryggen pekende opp.
  • Kutt av hodet med steril saks eller skalpell for å eksponere hodenyre.
  • For småfisk: Før en steril, avkjølt podeøse et stykke inn i hodenyre. Trekk podeøsen forsiktig ut og inokuler agarskål.
  • For yngel: Klem kroppen mens snittflaten presses forsiktig ned på en agarskål.
 • Gjelle:
  • Fjern gjellelokket med steril saks.
  • Med nysterilisert saks, ta ut hele den andre gjellebuen (liten fisk) eller ett 2 cm langt segment av denne (stor fisk).
  • Trykk gjellebiten forsiktig ned på en agarskål. Fjern gjellen og lag fortynninger fra avtrykket på skålen som beskrevet under.
 • Tarm:
  • Steriliser gattåpningen med 70% alkohol.
  • Før en steril svaber inn i analåpningen (forstørr evt. åpningen med sterilt skalpellblad dersom nødvendig).
  • Alternaltivt, disseker som over, åpne tarmen og stikk en steril podenål inn i tarminnholdet.
  • Inokuler agarskål.

Anbefalt metode for å fortynne en prøve på en agarskål

 • For optimal fortynning av bakteriekolonier anbefales det at hver prøve såes ut på en egen agarskål. Dersom man sår ut fra sår og nyre på samme fisk, kan man så ut disse på samme skål.
 • Fortynninger gjøres ved å stryke ut prøven som vist på Figur 1. Det anbefales å bytte eller sterilisere podeøse mellom hver fortynning.

figure-1

Figur 1. Metode for å lage fortynninger av en bakteriologiprøve på en agarskål. Det anbefales å bytte eller sterilisere podeøse mellom hver fortynning.

Hvordan sende bakteriologiprøver

Hvis du har en eksisterende avtale med referansenummer, vennligst før inn referansenummeret i det aktuelle feltet i skjemaet. Hvis du ikke har referansenummeret tilgjengelig, ring oss og vi vil hjelpe deg.

Med Bud

Fish Vet Group
Benchmark Norway AS
Hoffsveien 21-23
0275 Oslo, Norge

Anbefalt innsendelsesmåte for bakteriologiprøver er bedriftspakke (bud).

Vi anbefaler at:

 • Agarskåler forsegles med parafilm eller lignende, deretter pakkes i lekkasjesikker sekundærbeholder (f.eks. forseglet plastpose) omgitt av noen lag absorberende papir. Sekundærbeholderen skal pakkes i en tilstrekkelig sterk, isolerende ytteremballasje (f.eks. isoporkasse) fylt med kjøleelementer.
 • Svabre plasseres i en lekkasjesikker sekundærbeholder (f.eks. forseglet plastpose) og pakkes inn i absorberende papir. Den skal deretter plasseres i en tilstrekkelig sterk isolerende ytteremballasje (f.eks.boblekonvolutt), gjerne fylt med kjøleelementer.
 • Hele fisk under 1 kg pakkes individuelt i forseglet plastpose, deretter i lekkasjesikker sekundærbeholder og tilstrekkelig sterk, isolerende ytteremballasje (f.eks. isoporkasse) fylt med is eller kjøleelementer. Generelt anbefales det å ta utstryk på agarskåler fremfor å sende inn hele fisk, spesielt ved utredning av sår i hud.

Levering av bakteriologiresultater

Leveringstid er avhengig av bakterienes veksthastighet. Vi etterstreber en kort leveringstid og rapport vil bli utsendt så snart analysesvarene foreligger.

Back To Top