skip to Main Content
Aeromonas Salmonicida Subtype Sekvensering Hos Fish Vet Group Norge

Aeromonas salmonicida subtype sekvensering hos Fish Vet Group Norge

Fish Vet Group Norge tilbyr bakteriell dyrkning og identifisering av Aeromonas salmonicida, med påfølgende sekvensering av virulens gen og identifisering på subtype nivå. Ved å benytte A-lags typing kan vi skille mellom klinisk relevante A. salmonicida subtyper.

Du kan bestille vår bakteriologitjeneste alene, eller i kombinasjon med histologi og/eller PCR.

 

 

 

Back To Top