skip to Main Content

PCR

Med våre moderne instrumenter utfører vi homogenisering, nukleinsyre ekstraksjon, Real-Time PCR oppsett og Real-Time PCR for å gi raske, konsistente og reproduserbare analyseresultater.

Patologi er læren om endringer i vev og organer forårsaket av sykdom. Våre erfarne histopatologer kan gi informasjon om type og omfang av sykdomsforandringer og vevsskade.

Bakteriologisk undersøkelse innebærer dyrking og identifisering av bakterier fra ferske eller frosne prøver samt genetisk analyse for nøyaktig identifisering av arter.

Back To Top